ZKiRG Sprzęt Gaśniczy Spółka z o.o. dawniej: Autoryzowany Zakład Konserwacji i Remontu Gaśnic Ryszard Dzierzęcki.  Firma Rodzinna – istnieje od 1989 r.

Zajmujemy się konserwacją, naprawą, sprzedażą wszystkich rodzajów gaśnic i agregatów gaśniczych. Największy skład fabryczny sprzętu gaśniczego na terenie dolnośląskim Zakładów Wyrobów Metalowych oraz Grodkowskich Zakładów Wyrobów Metalowych.
Zajmujemy się konserwacją, naprawą oraz sprzedażą wszystkich rodzajów gaśnic i agregatów gaśniczych. Zakład powstał w 1989 roku jako firma prywatna. Stopniowo był wyposażany w nowoczesne maszyny i urządzenia przeznaczone do remontu sprzętu przeciwpożarowego. 01.06.2021r. nastąpiło przekształcenie prowadzonej działalności w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

Zakład wykonuje remonty gaśnic, agregatów gaśniczych, próby ciśnieniowe (do 600 bar), ustawienia zaworów bezpieczeństwa, pomiary wydajności instalacji hydrantowej. Zakład oferuje również obsługę serwisową sprzętu gaśniczego na miejscu u Klienta.
Posiadamy autoryzację wszystkich czołowych producentów sprzętu gaśniczego: Katowickich Zakładów Wyrobów Metalowych/Ogniochron, Grodkowskich Zakładów Wyrobów Metalowych, Glorii, Bezalin.

Prowadzimy sprzedaż gaśnic różnego typu, agregatów gaśniczych, hydrantów, armatury hydrantowej, węży pożarniczych, szafek gaśniczych, części zamiennych do remontowania gaśnic produkcji KZWM i GZWM, proszku gaśniczego, znaków ewakuacyjnych i przeciwpożarowych, instrukcji BHP i ppoż. itp.

Zakład Konserwacji i Remontu Gaśnic jest firmą posiadającą ugruntowaną pozycję na rynku w zakresie sprzedaży, konserwacji i remontu sprzętu gaśniczego. Klientami firmy są m.in. takie firmy jak:

  • Coca-Cola
  • VOLVO
  • MPK
  • 3 M Poland
  • Polifarb Wrocław

Właściciel Zakładu Konserwacji i Remontu Gaśnic

Ryszard Dzierzęcki

Sytuacja wyjściowa

Podstawowy zakres działalności Zakładu Konserwacji i Remontu Gaśnic obejmuje: usługi związane z remontem i konserwacją, gaśnic i agregatów gaśniczych, próby ciśnieniowe (do 600 bar), ustawienia zaworów bezpieczeństwa, pomiary wydajności instalacji hydrantowej, kontrola węży do hydrantów oraz sprzedaż sprzętu gaśniczego.

Celem Zakładu Konserwacji i Remontu Gaśnic jest prowadzenie na najwyższym poziomie jakościowym, nowoczesnej i efektywnej działalności w zakresie remontu i konserwacji sprzętu gaśniczego, a także serwisowanie ww. sprzętu.
Wejście Polski do UE oznacza dla Zakładu Konserwacji i Remontu Gaśnic zarówno nasilenie konkurencji, jak i konieczność spełnienia nowych, dodatkowych wymagań prawnych, które do tej pory nie były wymagane w Polsce. W celu podniesienia konkurencyjności Zakładu na rynku oraz podwyższenia jakości świadczonych usług zdecydowano się na wdrożenie systemu zarządzania jakością i certyfikowanie go na zgodność z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2001. Wdrożony i utrzymywany system zarządzania jakością stanowi, bowiem element wpływający na podwyższenie rangi Zakładu, a także skuteczne narzędzie promocji, które umożliwia pozyskanie nowych klientów i sprostanie ich wymaganiom.

Cel projektu

Założeniem wdrożenia Systemu Zarządzania Jakością było usprawnienie działania Zakładu Konserwacji i Remontu Gaśnic, a ponadto uzyskanie niezależnego potwierdzenia, że działalność realizowana przez Zakład jest realizowana w sposób zapewniający spełnienie wymagań norm PN-EN ISO 9001:2001 a także daje świadomość rzetelnego zaspokajania potrzeb klienta.

Wymienione założenia postanowiono osiągnąć przy wykorzystaniu narzędzia informatycznego wspomagającego proces wdrożenia Systemu Zarządzania Jakością – DGA Process.

Realizacja i efekty prac

Od 2003 roku Zakład Konserwacji i Remontu Gaśnic korzystał z usług poznańskiej firmy konsultingowej Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. w zakresie opracowania i wdrożenia Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z normą PN-EN ISO 9001:2001. Prace realizowane przez konsultantów DGA polegały na analizie istniejącego Systemu Zarządzania, opracowaniu Koncepcji Systemu Zarządzania Jakością, pomocy przy jego wdrażaniu i przeprowadzeniu auditów wewnętrznych. Kolejnym etapem prac było przygotowanie do procesu certyfikacji.

Podczas prac nad projektem przeprowadzono szereg szkoleń dla pracowników Zakładu, celem zasadniczego wyjaśnienia i przybliżenia standardów ISO, przedstawienia zakresu dokumentacji Systemu Zarządzania Jakością oraz zasad korzystania z oprogramowania DGA Process.
Ponadto wybrana grupa pracowników uczestniczyła w szkoleniach na audytora wewnętrznego. Zwieńczeniem prac konsultantów DGA S.A. było pomyślne przejście przez Zakład Konserwacji i Remontu Gaśnic auditu certyfikacyjnego, potwierdzającego zgodność Systemu Zarządzania Jakością z normą PN-EN ISO 9001:2001, przeprowadzony przez jednostkę certyfikującą TÜV Nord.

Na uwagę zasługuje fakt uzyskania przez Zakład rekomendacji na uzyskanie certyfikatu na zgodność z ww. normą podczas auditu wstępnego, co świadczy o wysokiej skuteczności, efektywności jakości wdrożonego Systemu.

Zaproponowane przez konsultantów DGA rozwiązania pozwoliły, nie tylko podczas realizacji działań wdrożeniowych, ale także podczas dalszej pracy Zakładu, na osiągnięcie licznych, istotnych korzyści, podnosząc jednocześnie kulturę Zakładu w odniesieniu do zagadnień jakości.