Pozostałe usługi
 • remont wszystkich rodzajów gaśnic i agregatów gaśniczych
 • legalizacja, próby ciśnieniowe zbiorników do 500 bar
 • suszenie zbiorników powietrznych po próbie ciśnieniowej
 • próby ciśnieniowe węży hydrantowych
 • suszenie węży hydrantowych po próbie ciśnieniowej
 • próby ciśnieniowe gaśnic i agregatów
 • suszenie gaśnic i agregatów gaśniczych po próbie ciśnieniowej
 • ustawianie zaworów bezpieczeństwa
 • napełnianie gaśnic dwutlenkiem węgla (własna stacja napełniania)
 • sprzedaż gazów technicznych
 • sprzedaż gazów spożywczych
 • sprzedaż mieszanek spawalniczych (Ar+CO2)
 • sprzedaż argonu (Ar)
 • sprzedaż mieszanek spożywczych (Azot + CO2)
 • pomiary ciśnienia i wydajności wodnej hydrantów
 • sprzedaż nowych gaśnic i agregatów gaśniczych
 • sprzedaż znaków ewakuacyjnych, przeciwpożarowych oraz informacyjnych
 • sprzedaż węży hydrantowych oraz armatury wodnej
 • sprzedaż części zamiennych do gaśnic

Specjalnie dla PSP oraz klubów płetwonurków

 • czyszczenie zbiorników butli powietrznych wewnątrz